Prověrka DIČ

Tyto webové stránky napomohou Vám ověřit DIČ

POLITIKA DŮVĚRNOSTI A MLČENLIVOSTI

Pracujeme společně s externími partnery, jejichž bannery a reklama jsou rozmístěny na tomto webu (k nimž patří i Google AdSense). Mohou používat na tomto webu cookies a web beacons. Эти сторонние рекламные сети также получают доступ к Вашему IP-адресу. Cookies jsou textové soubory, uložené ve Vašem počítači, dovolující analyzovat objem přenesených dat na těchto webových stránkách. Web beacon je malý neviditelné pro uživatele grafický obraz na webové stránce, za jehož pomoci se ověřuje, zda uživatel uviděl web. Reklámní sítě mohou rovněž užívat jiné technologie (jakožto cookies, javascript a web beacons) pro výpočet efektivity svých reklamních inzerátů a též za účelem vytvoření personalizovaného obsahu reklamních inzerátů v souladu se zájmy návštěvníků. My osobně neshromažďujeme žádné Vaše údaje, když používáte náš bezplatný servis ověřování DIČ, nebo když vyplňujete na tomto webu formuláře. Nepoužíváme Vaše údaje pro rozesílání e-mailů. Rovněž nerozesíláme pravidelně novinky. Používáte-li tyto webové stránky, soulasíte s touto politikou důvěrnosti a mlčenlivosti.

Máte-li dotazy ohledně naší politiky mlčenlivosti, můžete se s námi spojit:
Jeroen Covemaeker
Oudenaarde (Flandry)
info@to-the-point.biz