Prověrka DIČ

Tyto webové stránky napomohou Vám ověřit DIČ

   

  
Dodávky uvnitř unie

Zabývá-li se podnik, jenž se nachází na území EU, dodávkami zboží nebo služeb jinému podniku, nacházejícímu se na území jiného státu – členu EU, uvádět DIČ v dodávkovém listu není povinné. To se jménuje „dodávkami uvnitř unie“. Za podmínky, že mají oba podniky platné DIČ. Na těchto webových stránkách můžete ověřit, zda je DIČ v kterékoliv zemi Evropské unie stále platné. Poté můžete vypisovat dodací list bez uvedení DIČ. Doporučuje se ověřovat samostatně každé DIČ. Pokud se správní orgán, do jehož pravomocí spadá DIČ, zjistí, že jste omylem neuvedli DIČ na nějakém dodacím listu, může být Vám uložena pokuta.

Struktura DIČ je v různých zemích– členech EU odlišná. Na těchto webových stránkách lze shlédnout pohodlnou tabulku s přehledem DIČ veškerých evropských zemí.

Zabývá-li se podnik dodávkami jinému podniku, který se nacháží v téže zemi, je utno uvádět DIČ v dodacím listu. Dodací list musí obsahovat jak DIČ dodavatele, tak i DIČ odběratele.

Země Formát DIČ Počet písmen
Rakousko AT U99999999 písmeno U + 8 číslic
Belgie BE 0999999999 číslice 0 a pak 9 číslic
Bulharsko BG 999999999 9 nebo 10 číslic
Chorvatsko HR 99999999999 11 číslic
Česká Republika CZ 999999999 8, 9 nebo 10 číslic
Kypr CY 99999999L 9 znaky
Dánsko DK 99999999 8 číslic (Poslední písmeno je kontrolním číslem)
Estonsko EE 999999999 9 číslic
Finsko FI 99999999 8 číslic (Poslední písmeno je kontrolním číslem)
Francie FR 99999999999 11 číslic (první a druhý znak může být písmeno)
Německo DE 999999999 9 číslic
Řecko EL 999999999 9 číslic (Poslední písmeno je kontrolním číslem)
Maďarsko HU 99999999 8 číslic
Irsko IE 9999999XX 7 číslic následuje 1 nebo 2 písmeny
Itálie IT 99999999999 11 číslic (Poslední písmeno je kontrolním číslem)
Lotyšsko LV 99999999999 11 číslic
Litva LT 999999999 9 nebo 12 číslic
Lucembursko LU 99999999 8 číslic
Malta MT 99999999 8 číslic
Nizozemsko NL 999999999B99 11 číslic + písmeno B
Polsko PL 9999999999 10 číslic (Poslední písmeno je kontrolním číslem)
Portugalsko PT 999999999 9 číslic (Poslední písmeno je kontrolním číslem)
Rumunsko RO 9999999999 2-10 číslic (Poslední písmeno je kontrolním číslem)
Slovensko SK 9999999999 10 číslic
Slovinsko SI 99999999 8 číslic (Poslední písmeno je kontrolním číslem)
Španělsko ESX9999999X 9 číslic (První znak může být náš poslední písmeno)
Švédsko SE 999999999901 12 číslic (poslední dvě číslice jsou vždy 01)
Británie GB 999999999 9 číslic
Nová služba na Intervat: MOSS anebo Mini-One-Stop-Shop

Od roku 2015 byla změněna pravidla pro podniky, které se zabývají dodávkami jedné z níže uvedených služeb soukromým osobám v jiných zemích – členech EU:

- telekomunikace
- služby televize a radia
- služby, poskytované v elektronické podobě

Tyto podniky jsou povinny používat počínaje rokem 2015 sazbu DPH, platnou v zemi pobytu jejich zákazníků. Platby DPH se převádějí do státní pokladny země pobytu zákazníka. Aby takové podniky nemusely odevzdávat samostatná přiznání DPH pro každou jednotlivou zemi, je povoleno uvádět částky DPH pro všechny země do jediného přiznání, nazývaného MOSS-přiznáním.

Účel těchto webových stránek spočívá nejen sledování sazeb DPH ve všech zemích Evropské unie. Proto zde najdete pohodlnou tabulku s přehledem platných sazeb pro každou zemí – člena EU. Ve většině případů je nutno používat obvyklé sazby DPH. Aby byly údaje úplnými, uvádíme rovněž zvyhodněné sazby DPH.

Země Nulová sazba? Snížená sazba Základní sazba
Rakousko Ne 10% nebo 12% 20%
Belgie Ano 6% nebo 12% 21%
Bulharsko Ne 9% 20%
Česká Republika Ano 15% 21%
Chorvatsko Ne 5% nebo 13% 25%
Kypr Ano 5% nebo 9% 19%
Dánsko Ano - 25%
Estonsko Ano 9% 20%
Finsko Ano 10% nebo 14% 24%
Francie Ne 2.1% nebo 5.5% nebo 10% 20%
Německo Ne 7% 19%
Řecko Ne 6.5% nebo 13% 23%
Maďarsko Ne 5% nebo 18% 27%
Irsko Ano 4.8% nebo 9% nebo 13.5% 23%
Itálie Ano 4% nebo 10% 22%
Lotyšsko Ne 12% 21%
Litva Ne 5% nebo 9% 21%
Lucembursko Ne 3% nebo 8% 17%
Malta Ano 5% nebo 7% 18%
Nizozemsko Ne 6% 21%
Polsko Ano 5% nebo 8% 23%
Portugalsko Ne 6% nebo 13% 23%
Rumunsko Ne 5% nebo 9% 24%
Slovinsko Ne 9.5% 22%
Slovensko Ne 10% 20%
Španělsko Ne 4% ou 10% 21%
Švédsko Ano 6% nebo 12% 25%
Británie Ano 5% 20%